3 de febr. 2012

NOVES OPORTUNITATS LABORALS

Socorrista-monitor/a de natació
Centre Esportiu i Cultural OLÍMPIC de Mollet precisa
incorporar socorrista-monitor/a de natació
Requisits:
- Formació de socorrista aquàtic i monitor/a de natació
- Valorable experiència al sector
S’ofereix:
- Contracte temporal, mínim de la durada del curs
escolar
- Jornada de tardes: 8h per setmana
- Horari: de 17h-19h aproximadament
- Incorporació febrer 2012
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció olimpicgim@orange.es

Trade marketing
Casa Mas. Important empresa del sector de l' alimentació, en fort
procés d' expansió (sector dels plats preparats frescos), necessita
incorporar Trade Marketing
Funcions:
Definir assortiment òptim segons canal de venda.
Pla d' instrucció de llançaments inclòs objectius i costos,
presentació a l' equip de comercials i als diferents punts
de venda.
Seguiment de vendes i objectius de distribució.
Determinar els planogrames del Catergory Management
així com l' estragtègia de preus per categoria, segons la
situació de la competència.
Col.laborar amb l' estratègia promocional. -Identificar les
necessitats del consumidor finals dels nostres clients.
Anàlisi de preus i competència.
Requisits:
Experiència mínima de 2 anys en el sector de la indústria
alimentària
Estudis superiors, diplomatura o llicenciatura
Alta capacitat analítica
Nivell avançat Excel, PowerPoint
Interessats envieu CV a: jbuendia@gruposasamas.com
Controller
Casa Mas. Important empresa dels sector de l' alimentació, en fort
procés d' expansió (sector de plats preparats frescos) necessita
incorporar: Controller.
Funcions:
Dissenyar i elaborar sistemes d' informació i control junt amb
DF.
Preparar els estants i informes financers (incloent declaracions
d' impostos).
Preparar i analitzar informes de gestió.
Analitzar pressupostos dels diferents departaments de l'
empresa i consolidar-los en un pressupost global.
Supervisar els procediments de control interns per assegurar la
fidelitat i validesa de la informació.
Requisits:
Formació Superior en Gestió Ciències Econòmoiques i/ o
Empresarials o titulació equivalent. Experiència contrastada en
llos similar. Coneixements amplis de comptabilitat -Tenir gran
capacitat d' analítica
Visió global i capacitat d' integració.
Importants dots de comunicació per tractar directament amb el
Comité de Direcció.
Residència a la zona o proximitats.
Bona predisposició i ganes de treballar
S' ofereix:
Projecte ambiciós i innovador.
Treball estable.
Molt bon ambien de treball.
Sou segons vàlua i experiència demostrable.
Interessats/des:
Envieu CV a rrhh@grupocasamas.com
Tècnic/a desenvolupament de programari (Java EE+
Oracle)
La Universitat de Vic sol.licita personal
Requisits:
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria
superior en informàtica.
Llenguatge Java. Entorn JavaEE. Framework Struts.
Comunicació entre sistemes informàtics mitjançant
Webservices.
Llenguatge Javascript. Frameworks basats amb javascript.
Construcció d'interfícies d'usuari: JSP, HTML, CSS.
Gestió de Bases de dades Oracle.
Coneixements de xarxa i dels serveis d'Internet: servidors
web, FTP, SSH, servidor d'e-mail.
Coneixements Linux a nivell d'administrador de sistemes i
programació d'scripts.
Experiència en projectes que requereixin d'entorn de
desenvolupament i d'entorn de preproducció i/o
producció.
Es valorarà:
Coneixement d'anglès. Anglès tècnic en l'àmbit de la
informàtica.
Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana
(Nivell C).
Capacitat de treball en equip.
Es valorarà experiència professional en un lloc similar.
Experiència d'un mínim de 2 anys en entorns Java i
Oracle.
Interessats/des:
Inscripció a través del web http://www.uvic.cat/node/612
Tècnic/a d’atenció directa
Residència de persones amb discapacitat intel—lectual cerca
tècnic/a per a activitats de la vida ordinària, supervisió dels
usuaris i realització activitats diürnes.
Requisits:
- Atenció sociosanitària, integració social, educació
especial, educació social, o títol relacionat amb el
col—lectiu
- Imprescindible viure a la província de Barcelona
S’ofereix:
- Jornada complerta de dilluns a dissabte
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció georgecordo@gmail.com
Plaç final per a rebre CV dia 06/02/12
Monitor/a per projecte de reforç escolar de secundària
Casal dels Infants cerca monitor/a per a projecte al barri de Sant Roc a
Badalona
Funcions:
- Impartició de formació a adolescents, accions educatives
extraescolars
- Realització de seguiments acadèmics
- Coordinació amb el professorat dels instituts
Requisits:
- Estudiants o titulats/des preferentment en pedagogia,
psicopedagogia, filologia o magisteri
- Experiència en treball escolar (dinamització d’espais formals de
realització de tasques escolars, suport en l’adquisició d’hàbits i
tècniques d’estudi)
- Experiència en docència a grups d’alumnes i atenció
individualitzada
- Competència en programació, realització i avaluació d’activitats
socioeducatives
- Experiència en atenció a les families
- Experiència en treball escolar, coneixement del CV escolar de
secundària
- Es valorarà experiència en realització d’adaptacions curriculars
S’ofereix:
- ¾ dies a la setmana per les tardes
- Contracte de 7h setmanals: 4,5h setmanals d’atenció directa i
2,5h per a preparació i coordinació
- Incorporació: gener/febrer 2012
Interessats/des: enviar CV a la direcció rh019@casaldelsinfants.org
Indicar referència 1201AERS
Data límit per a presentar CV: 9/02/2012
Monitor/a per projecte de reforç escolar de primària
Casal dels Infants cerca monitor/a per a projecte al barri de Sant Roc a
Badalona
Funcions:
- Programació i realització d’activitats que millorin les
competències acadèmiques dels infants del barri
- Realització de seguiments acadèmics
- Coordinació amb el professorat dels centres educatius
Requisits:
- Estudiants o titulats/des preferentment en integració social,
educació social o altres de l’àmbit social
- Experiència en treball escolar (dinamització d’espais formals de
realització de tasques escolars, suport en l’adquisició d’hàbits i
tècniques d’estudi)
- Experiència de treball amb infància en entorns de desavantatge
social
- Experiència en treball amb voluntariat
S’ofereix:
- 4 dies a la setmana de 17h-18h
- Contracte de 6,5h setmanals: 4 h setmanals d’atenció directa i
2,5h per a preparació i coordinació amb el professorat
- Incorporació: gener/febrer 2012
Interessats/des: enviar CV a la direcció rh017@casaldelsinfants.org
Indicar referència 1201AERP
Data límit per a presentar CV: 9/02/2012
Monitor/a de reforç de llengua catalana i castellana a
secundària
Casal dels Infants cerca monitor/a per a projecte al barri de Sant Roc a
Badalona
Funcions:
- Programació, impartició i avaluació d’activitats de reforç en
llengua catalana i castellana per a alumnes d’ESO
- Realització de seguiment acadèmic
- Coordinació amb el professorat dels centres educatius
- Relació amb les famílies
Requisits:
- Estudiants o titulats/des preferentment en filologia catalana,
pedagogia, psicopedagogia o magisteri, acreditant
competències
- Experiència de treball amb infància en entorns de desavantatge
social
- Experiència en treball escolar, coneixement del currículum
escolar de secundària
- Es valorarà experiència en realització d’adaptacions curriculars
S’ofereix:
- 3/4 dies a la setmana
- Contracte de 7h setmanals: 4,5 h setmanals d’atenció directa i
2,5h per a preparació i coordinació amb el professorat
- Incorporació: gener/febrer 2012
Interessats/des: enviar CV a la direcció rh018@casaldelsinfants.org
Indicar referència 1201AERSLL
Data límit per a presentar CV: 9/02/2012
Professional per projecte socio-laboral
SUARA COOPERATIVA cerca Professional per projecte sociolaboral
per a Barcelona
Requisits:
- CFGS Serveis Socioculturals i a la comunitat
- Experiència mínima d’un any en lloc similar
- Coneixement a nivell d'usuari d'informàtica
- Formació específica en inserció laboral
- Capacitat de comunicació, d'empatitzar
- Treball en equip i en xarxa, adaptabilitat, dinamització i
conducció de grups de persones
- Polivalencia, autonomia
S’ofereix:
- Contracte a temps parcial
- Durada: fins desembre de 2012
- Horari de 27,5 h/set , matins i una tarda
- Horari: 09.00-14.00 / 15.00-17.30H
- Salari: 450 € - 1.200 € Bruts/mes
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció suara@suara.coop
240 Teleoperadors/es
Qualytel Teleservices S.A.U precisa incorporar
teleorperadors/es per a atenció telefònica al contribuent,
per a tota Catalunya.
Requisits:
- Experiència mínima d’un any en lloc similar,
imprescindible coneixements fiscals i renta
- Estudis mínims: batxillerat
- Molt valorable: estudis universitaris en Dret,
Econòmiques, ADE, Empresarials, Relacions Laborals
o formació relacionada
- Coneixement d’ofimàtica a nivell d’usuari
- Coneixement del Programa Padre
- Domini del català o llengua materna
S’ofereix:
- Contracte de durada determinada
- Jornada de 30h setmanals
Interessats/des:
Inscripció a través del web de Portalparados
http://www.portalparados.es a l’apartat ElBuscaEmpleo
escriure: ATENCION TELEFONICA AL
CONTRIBUYENTE
http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/42700/atencion-telefonica-alcontribuyente.
htm
TÈCNIC/A D’ATENCIÓ DIRECTA RESIDÈNCIA
DISCAPACITAT INTEL—LECTUAL ADULTS
Residència de persones amb discapacitat intel—lectual a
Barcelona precisa tècnic/a d’atenció directa
Funcions:
- Tècnic/a d’atenció directa per a activitats de vida
quotidiana, supervisió dels usuaris, realització
d’activitats diürnes
Requisits:
- Titulats en Integració Social, Educació social,
Educació Especial
- Imprescindible viure a la província de Barcelona
S’ofereix:
- Treball a Barcelona
- Mitja jornada en caps de setmana i festius
Interessats/des: enviar CV a la direcció
llarvidar@yahoo.es
Data límit per presentar CV: 20 de febrer de 2012
Director/a d’acadèmia d’anglès
English Connection M.Uriasu SL cerca personal per a noves
apertures d’academies. Obriran 50 centres nous per 2012 a
tota Espanya.
Lloc de treball:
- Director/a d’academia d’anglès
- Gestió del centre
- Coordinació de l’equip de professors
- Instrucció metodològica del professorat
Requisits:
- Llicenciat/da en filologia anglesa
- Imprescindible nivell d’anglès: ADVANCED (CAE)
- Experiència com a docent, impartint anglès
preferentment, mínima de dos anys
- Capacitat de gestió, treball en equip, orientació al
client, motivació, esperit emprenedor i lideratge
- Imprescindible residència a la província
S’ofereix:
- Contracte indefinit
- Salari: 18000€ / variable
- Possibilitats de desenvolupament
Interessats/des: enviar CV a la direcció
hr-carlos@englishconnection.es
ABSTENIR-SE QUI NO COMPLEIXI ELS REQUISITS,
SERAN DESCARTATS DIRECTAMENT
Personal d’atenció al públic/comercials
MS&H precisa incorporar 20 joves d’entre 18-45 anys pel
sector de comercialització de productes i serveis a diverses
localitats: Mataró, Sabadell, Barcelona, Santa Coloma,
Barcelona, Manresa.
Requisits:
- No requereix experiència
- Clara orientació al tracte amb el client
- Habilitats comunicatives
- Domini del català i castellà
- Bona presència
- Valorable experiència en lloc similar
Interessats/des:
Enviar CV+foto+carta de presentació a la direcció
dept.rrhh@hotmail.es
OPERARI
Empresa fabricant d’expositors PLV precisa incorporar
operari
Requisits:
- Imprescindible experiència en utilització de màquines
de fusteria
- Imprescindible experiència en utilizació de màquines
CNC
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció rrhh@gilsaplast.com o trucar al
telèfon 615 634 336
MANIPULADORS/ES
Empresa fabricant d’expositors PLV precisa incorporar
manipuladors/es
Requisits:
- Imprescindible experiència en tasques de
manipulació
- Experiència en treball en cadena
- Abstenir-se persones sense experiència
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció rrhh@gilsaplast.com o trucar al
telèfon 615 634 336
Administratiu/va
Empresa situada a Montmeló precisa incorporar
administratiu/va
Requisits:
- Imprescindible experiència en lloc i tasques similars
mínima d’una any
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció refelinstalaciones@hotmail.com
MOLTA SORT!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada