27 de jul. 2011

FotoReportatge Denúncia

BASES DEL CONCURS “FOTOREPORTATGE DENÚNCIA”

  1. OBJECTE DEL CONCURS

Fomentar tant la participació, la creativitat i el pensament crític dels joves del municipi.

Oferir nous espais d’expressió tant personal com artística.

Crear un vincle amb la comunitat tot compartint experiències personals a través de la fotografia.

  1. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS

Aquesta iniciativa neix de l’equip de treball de l’Espai Jove Martorelles i esdevé una eina de participació, cooperació, creativitat, responsabilitat i creació del sentit de pertinença, elements clau de la nostra metodologia de treball.

  1. TIPUS DE CONCURS

El concurs té com a finalitat, a més a més de la participació directa dels joves, la creació d’una exposició fotogràfica a partir de les obres presentades pels participants.

Aquestes fotografies han d’estar realitzades durant l’estiu del 2011 i han de mostrar un fet, acció, situació... que pugui esdevenir objecte de denúncia social (malestar social, exclusió, delictes mediambientals, desigualtat, pobresa, injustícies, faltes de respecte, abús de poder...)

Les obres han de ser originals i inèdites. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

  1. PARTICIPANTS

Hi podran participar tots els habitants de Martorelles (i rodalies) d’edats compreses entre els 14 i els 35 anys.

  1. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

Les fotografies podran ser realitzades i presentades en qualsevol color.

La impressió haurà d’efectuar-se en paper fotogràfic i haurà de tenir un tamany entre 30 x 40 i 30 x 45 (preferiblement en format cartró ploma o bé enmarcat). Caldrà presentar-la també en format digital. La fotografia haurà d’anar acompañada d’un text on s’expliqui el fet denunciable, el lloc i la data de realització.

Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també haurà de constar a l’anvers de l’original, i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon, i el correu electrònic. Les autores i autors podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
Els originals s’hauran de lliurar a l’Espai Jove Martorelles, ubicat a la Masia de Carrancà, de dilluns a divendres, de les 17.30 a 21.30 hores i dimecres i dijous de 09.00 a 14.00 hores.

  1. TERMINIS

Amb l’objectiu d’inaugurar l’exposició fotogràfica a l’últim acte de la Festa Major d’enguany, el Sopar de Germanor de les Colles, la data límit de lliurament de les obres serà el dimarts13 de setembre a les 21.30 hores.

  1. JURAT

El jurat estarà format pel Regidor de Cultura i Joventut, Marc Candela i Callado, la professora dels cursets de fotografia de l’Espai Jove, professional i entesa en la matèria, la Sonia Villegas i dos responsables del recurs.
El jurat farà una primera selecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

  1. CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat es reunirà el dimecres 14 de setembre a les 12.00. El veredicte es donarà a conèixer el dissabte 17 de setembre, juntament amb el lliuament del premi, a les 21.00 hores, davant de l’Espai Jove, al pati de la Masia.

  1. PREMI

El premi consisteix en l’accés gratuït a un dels cursets de fotografia impartits a l’Espai Jove ( a triar en funció de les dates i l’oferta: iniciació, retoc fotogràfic, fotografia creativa, etc...) I la públicació de l’obra a la revista local, el mirall.

A més a més, tots els participants podran fer ús d’un descompte del 20% al matricular-se en qualsevol dels cursets i tallers de l’Espai Jove.

El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

  1. ALTRES

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
L’atorgament del premi comporta que l’autor de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva a l'Ajuntament de Martorelles tots els drets d’explotació sobre aquesta, inclosos entre d’altres els drets de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital, o de qualsevol altra índole; distribució en qualsevol format o suport i canal.

25 de jul. 2011

OFERTES DE FEINA

Personal per a la secció Basar Bon Preu
Bon Preu cerca personal per a la secció de basar a Mollet
del Vallès
Tasques: càrrega, descàrrega de gènere dels camions,
organització de la secció, col·locació de gènere en
prestatgeries, atenció personal dels clients
Requisits:
- Coneixement de la secció de Basar
- Experiència mínima d’un any en tasques similars de
reposició, basar i/o tèxtil
- Nivell mitjà de català i castellà imprescindible
S’ofereix:
- Contracte indefinit
- Dilluns a dissabte en horari intensiu i rotatiu: 40h
una setmana de matí i una de tarda
- Sou: 890,53 €/bruts mensuals (14 pagues)
- Possibilitat de millora salarial en funció de
l’experiència aportada en lloc de treball similar
Interessats/des: inscripció via web a la pàgina de Bon
Preu (Seleccionar comarca Vallès Oriental)
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php
Professor/a
INFORMA’T SCCL cerca professor/a per a tasques de suport
a activitats extraescolars de repàs des de primària fins
batxillerats, a la població de Lliçà d’Amunt
Requisits:
- Llicenciatura (preferentment tècnica)
- Es valorarà experiència però no és imprescindible
- Habilitats/actituds: tracte i empatia amb alumnes,
treballar en grup, domini de l’anglès i de ciències
(matemàtiques, química...)
S’ofereix:
- Retribució a valorar en funció de currículum
- Contracte de mitjans de setembre a mitjans de juny
(curs escolar)
- Jornada de tardes: de 16/17h a 20/21h (a convenir)
- Incorporació: principis de setembre
Interessats/des:
Enviar CV a feliumones@yahoo.es
Educadors/es de suport- Escoles Bressol
MagmaCultura precisa incorporar per a diferents escoles bressol
educadors/es de suport per a la zona de Barcelona el curs 2011-2012
Tasques: acollida dels infants al moment d’entrar a l’escola, satisfer les
necessitats de cura, ajudar a esmorzar els infants que calgui, proposar
activitats de joc ajustades a cada edat, recollir i registrar la informació
respecte l’infant i la família, suport al tutor/a del grup en l’activitat del
dinar, posar a dormir als infants, preparar i recollir l’espai, comunicar al
tutor/a les incidències...
Requisits:
- Formació relacionada amb l’àmbit psicoeducatiu (estar cursant
la llicenciatura o grau en pedagogia, psicopedagogia o
psicologia o tenir la titulació corresponent)
- Estar cursant o tenir el títol de mestre de primària amb
l’especialitat d’educació infantil
- Estar cursant o tenir el títol CFGS d’Educació Infantil
- Haver superat el curs d’educadora de suport d’escola bressol
(mínim de 415 hores) impartit per Barcelona Activa
- Es valorarà positivament experiència fent activitats didàctiques
amb nens d’educació infantil i/o primària com a monitor/a de
colònies, menjador...
- Domini del català
S’ofereix:
- Contracte temporal pel curs 2011-2012
- Jornada laboral de 5 a 17.5 hores setmanals. Horari: dilluns a
divendres de 8h-9h i/o de 11.30h-15.00h
Interessats/des: enviar CV a la direcció cv@magmacultura.com
indicant a l’assumpte Educadors/es de suport- Escoles Bressol
Responsable Tècnic/a Selecció
Empresa dedicada a Recursos Humans precisa incorporar
un/a Tècnic/a de Selecció per a la zona de Granollers
Tasques:
- Disseny i comprensió dels llocs vacants
- Criba i curricular i selecció
- Entrevistes per competències
- Realització d’anàlisis de llocs de treball
- Sol—licitud de referències
- Confecció d’informes de valoració personal
- Difusió d’ofertes
- Realització de contractes, altes i baixes en Seguretat
Social
- Fidelització del client
Requisits:
- Llicenciatura
- Experiència mínima de 3 anys realitzant funcions
similars, preferiblement en treball temporal
- Imprescindible residir al Vallès Oriental
- Es valorarà: experiència realitzant funcions de
headhunting
- Es valoraran coneixements en eines de selecció 2.0
S’ofereix:
- Jornada complerta
- Salari fix+variable
- Formació continuada
Interessats/des: Enviar CV a la direcció
sbassols@sntalent.com
Integrador/a social
La Fundació Lar cerca incorporar integrador/a social, per a
tasques d’auxiliar de tutela
Requisits:
- Titulació en Integració Social
- Experiència en salut mental mínima d’un any
- Carnet B i vehicle propi
- Important residència al Vallès Oriental o Maresme
- Domini paquet Office (Word, Excel, Access)
- Català i castellà, entès, parlat i escrit
S’ofereix:
- Mitja jornada ampliable a jornada complerta
- Horari de 9h-13h
- Retribució negociable segons aptituds i experiència
Interessats/des:
Enviar CV amb fotografia mida carnet, a la direcció
comunicacio@fundaciolar.cat
Cambrer/a
Restaurant El Parque, situat a Santa Agnès de Malanyanes
(La Roca del Vallès) precisa incorporar cambrer/a amb
experiència
Requisits:
- Experiència mínima de dos anys en el càrrec
- Català entès, parlat i escrit, bon nivell
- Mitjà de transport propi
Interessats/des: enviar CV a
cargols.elparque@gmail.com
Important tenir experiència al càrrec
Treballador/a social
SAIER (Servei d’atenció als immigrants, estrangers i refugiats) precisa
incorporar un/a treballador/a social.
Tasques:
- Facilitar atenció social a sol—licitats d’asil, refugiats i immigrants
que s’adrecen al Servei per afavorir la seva integració social
- Realització d’entrevistes d’acollida i seguiments
- Avaluació dels diagnòstics de cada cas
- Detecció de necessitats emergents
- Establiment de plans de treball individualitzats
- Realització de tasques administratives derivades de l’atenció
directa
- Realització d’informes socials
Requisits:
- Diplomatura en Treball Social
- Experiència mínima d’un any en treball social, especialment
amb refugiats i immigrants
- Coneixement del català i castellà entès, parlat i escrit
- Valorable coneixement d’anglès, francès i àrab
S’ofereix:
- Contracte eventual
- Incorporació a l’agost fins desembre de 2011
- Jornada complerta: dilluns a dijous de 8h-14h i de 15h-17h.
Divendres de 8h-15h
- Zona de treball: Barcelona
Data límit per presentar CV el dia 22/07/2011
Interessats/des: enviar CV a la direcció v.tomas@creuroja.org
Cal adjuntar un escrit de presentació especificant la referència de
l’oferta
Infermer/a
Residència Geriàtrica Emi-Rosa cerca infermer/a
Requisits:
- Titulació superior en Infermeria
- No necessària experiència
S’ofereix:
- Torn especial
- Jornada complerta
- Zona de treball: Sant Fost de Campsentelles
Interessats/des: enviar CV a la direcció de correu
emirosa@emirosa.com
Peó de la brigada d’obres
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès necessita proveïr
amb caràcter d’urgència i en règim de contractació laboral
temporal un peó de la brigada d’obres.
Requisits:
- Preferiblement trobar-se en situació d’atur
- Experiència en lloc de la mateixa categoria o similar
Condicions que s’han de complir:
- Els de nacionalitat establerts a la legislació vigent
- Edat compresa entre 18-55 anys
- Tenir el certificat d’escolaritat o document equivalent
Interessats/des:
Presentar el currículum vitae juntament amb una carta de
presentació al Registre General de l’Ajuntament /Servei
d’Atenció a la Ciutadania, situats a la carretera de Ribes,
núm.2 i al carrer Aragó, núm.24 de les Franqueses del
Vallès
Termini de presentació de sol—licituds: fins el dia 22
de juliol de 2011
Cuiners/es
TENO Temps per l’Educació cerca 5 cuiners/es per a les
tasques següents: elaboració de menús per a col—lectivitats
(entre 150 i 200 menús diaris).
Requisits:
- Coneixements d’APPCC (Anàlisi de perills i punts
crítics de control)
- Carnet de manipulador/a aliments
- Experiència al sector i en l’elaboració de menús per a
col—lectius (entre 150 i 200 menús diaris)
- Experiència en la utilització de cuines industrials,
APPCC, proveïdors...
S’ofereix:
Treball a la zona de Barcelona, sou: entre 12.000€-18.000€
/bruts anuals. Data inici 04/09/2011, data màxima inscripció
30/11/2011
Interessats/des: enviar CV a info@teno-act.com
Monitors/es per a diferents escoles de Barcelona
TENO Temps per l’Educació cerca 20 monitors/es per a les
tasques següents: monitors/es de menjador, acollides de
matí i tarda, activitats extraescolars
Requisits:
- Es valorarà carnet de monitor/a de lleure
- Es valorarà experiència al sector
S’ofereix:
Treball a la zona de Barcelona, sou: menys de 12.000€
/bruts anuals. Data inici 12/09/2011, data màxima inscripció
30/11/2011
Interessats/des: enviar CV a info@teno-act.com
Monitors/es per transport d’educació especial
TENO Temps per la Educació cerca 3 monitors/es de
transport, per a les tasques següents: vigilar l’alumnat
durant el trajecte, controlar les pujades i baixades
d’alumnes a les diferents parades atenent als alumnes i
ajudar als que tenen dèficit de mobilitat, informar al
secretari/a dels centres de les possibles incidències durant
el trajecte i la relació dels alumnes transportats
diàriament.Tenir cura que l’alumnat quedi acompanyat pel
familiar o personal designat per a aquesta finalitat.
Requisits:
- Estudis relacionats amb l’Educació Especial o
Integració Social
- Experiència en acompanyament de transports
d’Educació Especial (tan adults com infantil)
- Resolutiu/va, responsable i molt puntual
S’ofereix:
Treball a la zona de Barcelona, sou: menys de 12.000€
/bruts anuals. Data inici 12/09/2011, data màxima inscripció
10/10/2011
Interessats/des: enviar CV a info@teno-act.com
MOLTA SORT!

Trabajar en las campañas agrarias de temporada 2011

Trabajar en las campañas agrarias de temporada 2011
El mes de mayo se iniciaron las campañas agrarias de temporada en el campo catalán.
Este hecho supone la necesidad de contratar a un número importante de personas
trabajadoras para realizar tareas de recogida, de almacenaje y de envasado de fruta.
Como en años anteriores, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) se encarga de
gestionar la mayoría de las ofertas generadas en consecuencia de las campañas, así como
de realizar la intermediación laboral. Para participar en los procesos de intermediación,
hace falta que las personas interesadas estén inscritas como demandantes de ocupación
en las oficinas de Trabajo.
Con el fin de dispensar información y gestionar su contratación, el SOC pone a disposición
de las personas trabajadoras los siguientes puntos:
• Oficinas de Trabajo
• Oficinas municipales de los ayuntamientos de los principales municipios donde se
desarrollen las campañas
• Oficinas de los agentes económicos y sindicales que colaboren con el SOC en la
gestión de estas campañas
Las personas que quieran participar a las campañas agrarias como temporero/a, se tienen
que dirigir a la Oficina de Trabajo que les corresponda o bien a alguna de las oficinas
colaboradoras del SOC donde tendrán que manifestar su disposición al trabajar en
aquellas campañas que las sean de más interés (se puede formalizar la inscripción
además de una campaña).
Campañas agrarias 2011
Durante el año 2011, las campañas agrarias que se a cabo en Cataluña son:
• ALT PENEDÉS. Vendimia (mediaros agosto - mediados octubre)
• BARCELONA. Diversas actividades agrícolas (febrero - noviembre)
• GIRONA. Campaña de recogida de la pera, la manzana y la uva (agosto –
septiembre, aproximadamente)
• LLEIDA. Campaña de la fruta dulce (mayo – mediados octubre)
• TARRAGONA. Vendimia (septiembre – octubre)
• TERRES DE L'EBRE.
Campaña de la fruta dulce (junio – agosto) y vendimia (agosto - mediados
octubre)
Campaña de los cítricos (noviembre - febrero) ¿Qué se tiene que hacer para participar en las campañas agrarias de
la temporada 2011?
Aquella persona interesada en formar parte tendrá que estar inscrita como demandante
de ocupación y manifestar su interés al trabajar en las campañas mediante uno de los
siguientes puntos:
• Su Oficina de Trabajo.
• Cualquiera de las oficinas de los agentes que colaboran con el SOC en la
gestión de las campañas agrarias.
Requisitos
• Tener nacionalidad española o comunitaria. En caso de que a la persona
interesada se le tenga que aplicar el régimen comunitario, tendrá que tener en
vigor sus documentos de identificación
• Si la persona interesada tiene nacionalidad no comunitaria, es necesario que su
autorización para residir y trabajar España esté en vigencia
• También se pueden inscribir aquellas personas que dispongan de una autorización
para residir en España en vigor
Derechos de los temporeros/eras
• Disponer de un contrato laboral por escrito
• Que la empresa contratante envíe la correspondiente cotización a la Seguridad
Social
• Percibir el salario pactado con la empresa, el cual tendrá que ser -como mínimo- el
fijado por el convenio colectivo del sector
• Acceso a un alojamiento digno, siempre que el domicilio habitual del/de la
trabajador/a se encuentre además de 75 km del lugar donde se está trabajando
como temporero/a
Agentes colaboradores del SOC
En las campañas agrarias de temporada 2011, colaboran con el SOC las asociaciones
empresariales y sindicales más representativas del campo catalán, así como los principales
municipios implicados en las campañas..
Sin embargo, las campañas cuentan con el apoyo de la Dirección General para la
Inmigración del Departamento de Bienestar Social y Familia, y el Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

15 de jul. 2011

OFERTES DE LA OFICINA JOVE DE TREBALL

Monitor/a menjadors escolars
Pere Tarrés cerca monitors/es de menjadors escolars pel
curs 2011-2012. Zona: diferents escoles de Barcelona i
rodalies
Requisits:
- Títol de monitor/a de lleure
- Experiència en l’àmbit de menjadors escolars
- Disponibilitat tot el curs en la franja horària indicada
(12h-15h)
- Bon nivell de català
S’ofereix:
- Horari de 12h-15h
- Contracte per a tot el curs escolar
Interessats/des enviar CV a la direcció:
seleccio@peretarres.org indicar a l’assumpte: “Monitor/a de
menjador escolar”
Educador/a per a la Unitat d’Escolarització
compartida al Raval
Casal dels Infants cerca educador/a per a les següents tasques:
- Programació, seguiment i avaluació del Projecte socioeducatiu
- Impartició de formació i activitats; tallers, crèdits i classes
- Realització de plans de treball i adaptacions curriculars per mitjà
d’itineraris individualitzats per competències
- Seguiment socioeducatiu
- Implicar i acordar un pla de treball amb famílies
- Coordinació amb la xarxa d’Agents Socials del barri
- Coordinació amb el professorat dels IES de referència
- Acompanyament i suport a l’equip amb voluntariat i estudiants
en pràctiques
Requisits:
- Diplomatura en Educació Social (també homologats), Treball
Social, Magisteri (acreditant competències) o altres estudis del
camp social (pedagogia, psicopedagogia...)
- Experiència en itineraris d’acompanyament individualitzat per
competències
- Experiència en treball escolar i coneixement de la llei educativa
vigent
- Coneixement de metodologies de transició escola-treball
- Experiència acreditable de treball amb adolescència en risc,
resolució i mediació de conflictes
- Experiència en execució i avaluació de projectes socioeducatius
i de tallers prelaborals adaptats al currículum escolar
S’ofereix:
- Contracte de 35 hores setmanals de dilluns-divendres (en cas
de treball en cap de setmana, compensació en còmput anual
d’hores)
- Sou: 17.632,97 €/bruts anuals
- Incorporació immediata
Interessats/des: enviar CV abans del 22/07/2011 al email
rh003@casaldelsinfants.org indicant referència 1107E-UEC
Educador/a especialitzat/da per a la Unitat
d’Escolarització Compartida al Raval
Casal dels Infants cerca educador/a especialitzat per a les següents
tasques:
- Proposar i executar estratègies educatives actives i
participatives
- Supervisar disseny i programació de formació i activitats; tallers
i crèdits
- Impartir la formació i activitats programades
- Realitzar plans de treball i adaptacions curriculars mitjançant
itineraris individualitzats per competències
- Seguiments socioeducatius per mitjà de tutories
- Implicar i acordar un pla de treball amb famílies
- Promoure treball en xarxa amb projectes, serveis, recursos,
xarxes locals
- Referent i coordinació amb professorat dels instituts
- Direcció d’equips de treball i coordinació d’estudiants en
pràctiques i voluntariat
Requisits:
- Diplomatura en Educació Social (també homologats), Treball
Social, Magisteri (acreditant competències) o altres estudis del
camp social (pedagogia, psicopedagogia...)
- Experiència mínima d’un any en treball educatiu amb joves en
risc social
- Experiència en la gestió, organització, disseny, execució i
avaluació de projectes socioeducatius
- Domini informàtic del paquet Office
S’ofereix:
- Contracte de 40 hores setmanals de dilluns-divendres
- Sou: 23.089,80 €/bruts anuals
- Incorporació immediata
Interessats/des: enviar CV abans del 22/07/2011 al email
rh004@casaldelsinfants.org indicant referència 1107EEUEC
Tècnic/a- electricista per a la Unitat d’Escolarització
compartida al Raval
Casal dels Infants cerca tècnic/a-electricista, per a les
següents tasques:
- Tècnic docent d’accions formatives en manteniment
d’electricitat sota la coordinació de l’educador/a
- Disseny i execució dels continguts de la formació
- Dinamitzar accions socioeducatives
- Participar del procés individualitzat de seguiment
socioeducatiu dels joves/adolescents
Requisits:
- FP en oficis relacionats al manteniment d’electricitat
o amb altres estudis acreditant competències
- Experiència acreditable en formació i dinamització
amb joves/adolescents en risc
- Experiència en la gestió de conflictes i mediació
- Experiència en el sector mínima d’un any
S’ofereix:
- 15 hores setmanals de dilluns a divendres
- Sou: 7556,99€ brut/anual
- Incorporació immediata
Interessats/des:
Enviar CV abans del 22/07/11 a rh005@casaldelsinfants.org
indicant referència 1107TE-UEC
Tècnic/a orientació i tutorització joves “Joves amb
futur”
Barcelona Activa precisa incorporar Tècnic/a d’orientació i
tutorització de joves pel programa “Joves amb futur”
Tasques: tutoritzar els/les joves en situació
d’abandonament prematur del Sistema Educatiu, orientantlos
en la definició del seu objectiu professional, facilitant la
seva participació en accions formatives que millorin les
seves competències professionals, acompanyant-los en
l’experiència professional en empreses per mitjà d’un
contracte de formació
Requisits:
- Formació universitària de grau mig o superior
(preferible pedagogia, psicologia, psicopedagogia)
- Formació addicional: identificació de necessitats
formatives, metodologies didàctiques d’aprenentatge,
tècniques de mediació i resolució de conflictes.
Valorable formació en NTIC a l’àmbit de
l’ensenyament i aprenentatge
- Imprescindible experiència mínima d’un any en
programes d’orientació professional i
acompanyament a la inserció. Valorable experiència
de treball amb joves
- Nivell alt de castellà i català
S’ofereix:
- 3 vacants
- Contracte d’obra i servei
- Incorporació prevista a principis de setembre de
2011
- Finalització prevista el 30 juny de 2012
- Salari: 30858,42 €/bruts anuals
Inscripció: via web de Barcelona Activa
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/Oferta.do
Cap de planta per a Bon Preu
Bon Preu precisa incorporar al Vallès Oriental un/a cap de
planta.
Tasques: màxim responsable del funcionament del
Supermercat: a nivell comercial (ubicacions correctes,
ordre, netedat, atenció al client, campanyes,...), de gestió
(supervisió de les comandes diàries, pèrdua desconeguda,
compte d’explotació) i de personal (motivació, formació del
dia a dia, treball en equip, selecció, planificació d’horaris i
vacances, distribució de feines...).
Requisits:
- Experiència mínima d’un any en tasques similars al
sector de la distribució
- Experiència en direcció d’equips (15-25 persones)
- Català nivell mitjà imprescindible
- Castellà nivell mitjà imprescindible
S’ofereix:
- Contracte indefinit
- Horari intensiu de matins dilluns-dissabte (2 dies de
tarda o torn partit)
- Salari negociable segons vàlua i experiència
Inscripció: via web (clicar a la comarca del Vallès Oriental)
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php
Cuiner/a Granollers
Grupo Sagardi precisa incorporar cuiner/a professional de
primer nivell a la zona de Granollers
Tasques: suport al cap de cuina en la organització,
preparació i presentació dels plats que configuren la carta
del restaurant
Requisits:
- Graduat en ESO
- Formació específica en Hostaleria i Restauració
- Experiència mínima d’un any com a cuiner
- Imprescindible disponibilitat per a treballar a torn
partit (MOLT IMPORTANT)
- Valorable experiència en gastronomia basca
- Valorable residència a la zona de Granollers i rodalies
(amb disponibilitat de vehicle)
S’ofereix:
- Contracte per a treballar a torn partit
Interessats enviar CV a:
seleccionpersonal2@sagardi.com
Personal de caixa a Mollet BON PREU
Bon Preu precisa incorporar a Mollet personal de caixa.
Tasques: cobrar la clientela a la línia de caixes i donar
suport puntual a altres seccions, principalment la col.locació
de gènere en estanteries
Requisits:
- Valorable experiència en supermercats
- Valorable experiència en atenció al públic/atenció al
client
- Català nivell mitjà imprescindible
- Castellà nivell mitjà imprescindible
S’ofereix:
- Contracte indefinit
- 40hores setmanals en horari intensiu rotatiu
- Salari: 890,53€ brut/mensual (14 pagues).
Inscripció: via web (clicar a la comarca del Vallès Oriental)
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php
Personal reposició Granollers BON PREU
Bon Preu precisa incorporar a Granollers personal de
reposició.
Tasques: càrrega, descàrrega de gènere dels camions,
organització del magatzem, col—locació del gènere a les
estanteries, atenció personal de clients/es.
Requisits:
- Valorable experiència en supermercats
- Valorable experiència en atenció al públic/atenció al
client
- Català nivell mitjà imprescindible
- Castellà nivell mitjà imprescindible
S’ofereix:
- Contracte indefinit
- 20hores setmanals de tardes 17.00-22.00h
- Dies de treball: dilluns, dimecres, divendres, dissabte
- L’horari dels dissabtes és rotatiu (matí/tarda)
- Salari: 432,30€ (14 pagues). Plus de tardes:
30€/bruts mensuals
Inscripció: via web
BORSA DE TREBALL PER TREBALLAR A CORREUS
Correus obre 4 borses de treball (per a cada província
d’Espanya) per a diferents categories:
- Agent de classificació
- Atenció al client
- Repartiment amb moto
- Repartiment a peu
Requisits mínims per a apuntar-se:
- Títol d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) o
Graduat Escolar
- Per a la borsa de repartiment amb moto es requerirà
permís (A, A1, A2) de conduir moto o permís B o B1.
Amb antiguetat superior a tres anys
Termini: FINS AL 29 DE JULIOL
Direcció on omplir les sol—licituds:
http://correos.es/comun/informacionCorporativa/1235-
BolsaEmpleo.asp
MOLTA SORT

12 de jul. 2011

Borsa de Treball per treballar a Correus

Borsa de Treball per treballar a Correus

Des d'aquest dilluns, 11 de juliol i fins al proper 29 de juliol, Correus ha obert borses d'ocupació en
tota Espanya i en diverses categories per cobrir les vacants que es puguin produir en els propers
mesos. Els contractes poden ser a temps complet o parcial.
A cada província podeu trobar quatre borses d'ocupació per a diferents categories: agent de
classificació, atenció al client, repartiment amb moto i repartiment a peu a més de l'atenció a zones
rurals.
Pels que estigueu interessats a inscriure-us en aquesta borsa d'ocupació, us destaquem algun dels
requisits més importants:
- Titulació: D'acord amb el Conveni Col·lectiu de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, es requereix
titulació d'Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, o titulació oficial que la substitueixi o
coneixements, experiència i aptituds en l'acompliment de la seva professió equivalents a aquesta
titulació.
- Per a la borsa de Repartiment amb moto es requerirà la possessió del permís de conduir moto A, A1
(A2 antic), o la possessió del permís de conduir B (B1 antic), amb una antiguitat superior a tres anys
salvo per als serveis rurals amb automòbil. En tot cas, el candidat que s'inscrigui per a llocs de
repartiment amb moto es compromet a l'acompliment d'aquest lloc.
- Per a les borses sol·licitades en les quals sigui necessari aportar vehicle i/o local es requerirà del
candidat complir amb tal obligació, així com estar en possessió del corresponent permís de conduir.
Els candidats podran figurar en tot cas, com a màxim en dues borses d'ocupació de Correus. Les
borses en les quals pot estar inscrit poden ser de la mateixa província o província limítrofa. No
s'admetran les sol·licituds de les persones que incompleixin aquest requisit.
Teniu tota la informació per inscriure-us en la borsa d'ocupació de Correus en aquest link. Allà podeu
emplenar totes les sol·licituds.
http://correos.es/comun/informacionCorporativa/1235-BolsaEmpleo.asp