13 de jul. 2010

MÉS OFERTES DE FEINA

3 MONITORS/ES MENJADOR PER LA GARRIGA
Estem seleccionant personal per a treballar com a monitors/es
de menjador
per la zona de La Garriga.
Tasques: fomentar els hàbits alimentaris, d'higiene i socials,
juntament amb portar a terme activitats lúdic - educatives.
Jornada a temps parcial a la franja de migdia (horària entre
12 i 15 aprox.)
La compensació salarial serà a partir de 339€/mes bruts.
Perfil: Imprescindible tenir coneixements i/o experiència.
Disponibilitat a la franja horària de migdia.
Motivació per treballar en el sector del lleure.
Municipi: La Garriga
Data d'inici: 7 de setembre
Data límit d'inscripció: 30 de setembre
Interessats/des enviar CV amb referència
“monitors menjador La Garriga” a
info@teno-act.com

TÈCNIC/A EN PROSPECCIÓ D’EMPRESES I SUPORT
A L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
TASQUES:
PROSPECTOR/A D’EMPRESES
Objectiu: Recerca d’ofertes de treball juvenil per a l’Oficina Jove del Vallès Oriental.
Tasques:
- Anàlisi de les necessitats i demandes del teixit empresarial i institucional del territori en
consonància amb els objectius del projecte.
- Contacte i posterior visita amb els responsables de Recursos Humans de les diferents empreses.
- Gestió i desenvolupament de la base de dades de les empreses col—laboradores amb la borsa de
treball.
- Seguiment de les ofertes publicades.
- Elaboració d’informes: seguiment i avaluació de les accions dissenyades.
SUPORT A LA TÈCNICA LABORAL DE L’OFICINA
Tasques:
- Realització de tallers i xerrades en matèria laboral (informació sobre eines i recursos per la
recerca de feina, sortides professionals, nòmines, contractes, quitances, etc.)
- Mediació entre els organismes i entitats juvenils del municipi i els propis joves d’aquests.
- Atenció personalitzada a joves en matèria sociolaboral.
- Elaboració d’informes: seguiment i avaluació de les accions dissenyades.
PERFIL DEL PERSONAL:
Habilitat/actituds: Capacitat comunicativa, visió comercial i interès i consciència per l’ocupació
juvenil, implicació i compromís amb el projecte, capacitat elevada de coordinació i iniciativa pròpia,
capacitat de programar, realitzar i avaluar les accions del projecte, capacitat per treballar en equip
i persona polivalent, sistemàtica, proactiva, empàtica i amb capacitat d’adaptabilitat als canvis.
Edat: de 22 a 27 anys.
Formació: Diplomatura o llicenciatura relacionada amb l’àmbit social (Sociologia, Psicologia,
Relacions Laborals, etc.)
Experiència: Imprescindible experiència demostrable en l’àmbit de la prospecció d'empreses i
orientació laboral.
Altres: imprescindible vehicle propi.
CONDICIONS DE TREBALL:
Llocs: Granollers i municipis del Vallès Oriental.
Retribució: 1457.57 euros bruts mensuals per 14 pagues.
Tipus de contracte: Durada determinada fins 31 de desembre de 2010.
Tipus de Jornada: 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.
Distribució horària: Flexibilitat horària en funció de les necessitats del projecte.
Data d’incorporació: 15 de setembre de 2010
Interessats/des enviar el currículum vitae a treball.vallesoriental@oficinajove.cat
tot indicant Tècnic/a prospecció i suport OJVO

TÈCNIC/A DE GESTIÓ EN L'AMBIT DE VOLUNTARIAT PENITENCIARI
Tasques:
- Responsabilitzar-se de la coordinació del conjunt de gestions dependents de la sectorial:
- Posada en marxa i manteniment de la dinàmica participativa d’un treball amb entitats federades
interessades en aquest àmbit de voluntariat.
- Relació amb el Departament de Justícia i el Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat.
- Suport operatiu i coordinació d’expedients de sol—licituds/memòries adaptades i de seguiment/
memòries finals
- Gestió de l’arxiu de documentació generat pel treball en aquest àmbit
- Gestió relacionada amb derivació de voluntariat, coordinació de serveis a federades.
Dependència jeràrquica:
- Gerent, Eulàlia Mas.
- Cap de Programes, M. Assumpció Barot
Perfil bàsic:
Formació: Llicenciatura o diplomatura universitària adient al lloc de treball.
Coneixements especialitzats:
- Habilitats per a l’elaboració de projectes de participació, i de sol.licituds de programes.
- Habilitats per a dinamitzar i coordinar treballs d’equip
- Habilitats per a negociar amb altres tècnics responsables d’altres àrees, sinèrgies a favor del projecte.
- Habilitats de comunicació a través de las tecnologies de la informació
Idiomes: Català de nivell superior. Nivell avançat de castellà i d’anglès.
Experiència prèvia: Es valorarà experiència en activitats relacionades amb la xarxa d’entitats de
voluntariat, especialment les relacionades amb aquest àmbit, i les funcions del lloc específic.
Recursos específics del lloc de treball
Capacitat per al treball en equip. Persona amb habilitats per a la relació interpersonal.
Persona polivalent, autònoma, amb iniciativa, resolutiva, orientada al detall.
Persona que se senti identificada amb la missió de la FCVS
Condicions laborals
—Contracte de treball de duració determinada, amb període de prova de 6 mesos.
—Retribució: segons barem de FCVS
—Jornada laboral: la persona seleccionada tindrà l’encàrrec d’executar les funcions descrites en una
jornada laboral de 20 hores/setmanals.
Data inici d’incorporació: 1 de setembre de 2010.
Lloc: FCVS Barcelona. Serveis Generals (Grassot 3, 2a planta)
Interessats enviar CV a: direccio@federacio.net fins a divendres 16 de juliol de 2010

Centre sociosanitari Palau
necessita incorporar a la seva plantilla un/a
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
Imprescindible títol d'animador sociocultural
Persona amb iniciativa, ganes de treballar en l'àmbit de la geriatria i
aptitud per treballar en equip.
Coneixement d'informàtica a nivell d'usuari
Horari de dilluns a divendres
Matins de 10 a 13,30h i tardes de 16 a 17,30h
Salari segons conveni XHUP
Incorporació immediata
Interessats enviar CV a lmdelgado@csspalau.com
El proces de selecció finalitzarà el 16 de juliol de 2010

MOLTA SORT!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada