22 de des. 2011

MÉS OFERTES DE FEINA

Comptable amb coneixements de fiscalitat
La Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de
Dramatúrgia, espai de creació i experimentació teatral, dedicat
a la promoció de la dramatúrgia contemporània, obre
convocatòria per a cobrir una plaça de Comptable amb
coneixements de fiscalitat.
Tasques: realitzar la comptabilitat de l'entitat, i realitzar i
presentar els impostos.
S'ofereix: Jornada laboral completa. Sou anual aprox. De
16.000 € bruts
Interessats/des:
Enviar CV a la direcció secretaria@salabeckett.cat.
Termini presentació CV's: 15/01/2012
Consultors/es per el curs d' Introducció: Incidència Política
Enginyeria sense fronteres precisa consultors/es per a Curs online dirigit
a persones amb coneixements bàsics o experiència en cooperació i
desenvolupament, dedicació dels/as alumnes/as 4-5 hores per setmana,
50 hores en total. Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012. Data de
finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou
el temps dedicat a la correcció de les activitats)
FUNCIONS:
· Participar, orientar, aportar altres punts de vista i elaborar
resums dels debats realitzats per els participants a l' aula
virtual.
· Respondre les consultes dels participants en un termini màxim
de 48 hores.
· Correcció d' activitats (treballs en grup i individuals), com a
màxim 10 dies després de cada mòdul (entre 3 i 4 h per
activitat).
· Coordinació dels grups de treball.
· Avaluació dels alumnes
REQUISITS:
· Formació i experiència com a voluntari/a o professional en
accions de sensibilització e incidència.
· Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
· Motivació i interès per la docència i la formació on line.
ES VALORARÀ:
· Ser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les
seves contraparts.
· Participació en moviments socials.
Veure temari al web http://www.bcn.cat/tjussana/
DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011
Interessats/des: enviar CV formacio@esf-cat.org (assumpte: REFINCIDENCIA
2012)
Consultors/es per el curs d' Introducció: Projectes d'
abastament d' energia en zones rurals
Enginyeria sense fronteres precisa consultors/es per a Curs online dirigit
a persones amb coneixements bàsics o experiència en cooperació i
desenvolupament, dedicació dels/as alumnes/as 4-5 hores per setmana,
50 hores en total. Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012. Data de
finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou
el temps dedicat a la correcció de les activitats)
FUNCIONS:
· Participar, orientar, aportar altres punts de vista i elaborar
resums dels debats realitzats per els participants a l' aula
virtual.
· Respondre les consultes dels participants en un termini màxim
de 48 hores.
· Correcció d' activitats (treballs en grup i individuals), com a
màxim 10 dies després de cada mòdul (entre 3 i 4 h per
activitat).
· Coordinació dels grups de treball.
· Avaluació dels alumnes
REQUISITS:
· Formació i experiència com a voluntari/a o professional en
projectes de cooperació per al desenvolupament humà.
· Formació i experiència en gestió de projectes de cooperació pel
desenvolupament en l' àmbit de la energia.
· Motivació i Interès per la docència i la formació on line.
ES VALORARÀ:
- Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
- Ésser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les
seves contraparts.
- Coneixement d' anglès a nivell de lectura.
Veure temari al web http://www.bcn.cat/tjussana/
DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011
Interessats/des: enviar CV formacio@esf-cat.org (assumpte: REF- PER
2012)
Consultors/es pel curs d' Introducció: Energia i Cooperació per
al Desenvolupament
Enginyeria sense fronteres precisa consultors/es per a Curs online dirigit
a persones amb coneixements bàsics o experiència en cooperació i
desenvolupament, dedicació dels/as alumnes/as 4-5 hores per setmana,
50 hores en total. Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012. Data de
finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou
el temps dedicat a la correcció de les activitats)
FUNCIONS: presentar les activitats d'aprenentatge a realitzar,
dinamitzar els debats, aportar les conclusions finals i respondre els
dubtes dels participants. Conèixer els continguts, activitats i solucions
de les activitats elaborades pels autors. Conèixer els objectius
pedagògics que han estat definits per als continguts i les activitats.
Avaluar les activitats dels participants (debats i activitats individuals o
en grup). Respondre a les consultes dels estudiants en un termini
màxim de 48 hores. Col•laborar en la realització del informe final de
avaluació. Participar, orientar i aportar altres punts de vista en els
debats.
REQUISITS:
- Experiència i formació en els temes tractats en els mòduls.
- Motivació i interès per la formació online.
- Vinculació i identificació amb ESF.
ES VALORARÀ:
- Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
- Formació tecnològica.
- Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
- Ésser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les
seves contraparts.
Veure temari al web http://www.bcn.cat/tjussana/
DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011
Interessats/des: enviar CV formacio@esf-cat.org (assumpte: REFENERGIA
2012)
RESPONSABLE D’ECONOMIA I RRHH
SETEM Catalunya necessita incorporar al seu equip professional una
persona a l'equip de Serveis Comuns
Funcions: gestió econòmica: impuls i seguiment del pressupost anual,
tresoreria, procediments de comptabilització, assentaments de
regularització i tancament anual. Gestió fiscal: socis, donacions i
tributacions per activitats. Gestió tècnica-administrativa dels recursos
humans: contractació, nòmines, impostos. Logística de l’entitat.
Requisits:
- Formació universitària, de preferència en l'àrea d'economia,
finances o gestió i administració.
- Experiència d'un mínim de 3 anys en lloc similar
- Coneixements comptables
- Motivació per treballar en una organització social sense afany
de lucre i identificació amb missió i valors de SETEM Catalunya
- Flexibilitat i capacitat de comunicació i treball en equip
- Català i castellà oral i escrit
- Orientació al client intern i extern
- Persona responsable i orientada a optimització de recursos.
- Coneixement del sector de la cooperació internacional a
Catalunya i dels moviments socials
- Experiència en el sector no lucratiu (valorable)
- Experiència en gestió de subvencions (valorable)
- Experiència en voluntariat (valorable)
- Formació i sensibilitat en gènere. (valorable)
S’ofereix: 20 hores setmanals, lloc de treball: oficines de SETEM
Catalunya a Barcelona (c/ Independència 244). Remuneració segons
l'escala salarial de l'entitat. Incorporació immediata.
Interessats/des: heu d'adreçar el vostre currículum actualitzat i carta
de motivacions a rrhh@setem.org abans del 30 de desembre del
2012, especificant 'Resp. Economia i RRHH'.
Mediador/a comunitari o intercultural
L’Ajuntament de Figaró-Montmany precisa pel pla
d’ocupació “Treball als barris 2011: Foment de la
convivència i el civisme” un/a mediador/a comunitària o
intercultural
Requisits:
- Dirigit a aturats/des inscrits com a demandants
d’ocupació a la OTG
- Titulació universitària de grau mig o superior
- Es valorarà formació i/o experiència en l’àmbit de la
mediació o l’acció comunitària
- Coneixement d’eines informàtiques a nivell d’usuari
- Domini de la llengua catalana i preferiblement
coneixements de l’entorn
- Es valorarà el coneixement d’altres llengües
S’ofereix:
- 6 mesos de contracte
Interessats/des: presentar els CV a l’Ajuntament de
Figaró-Montmany
DATA LÍMIT: 23/12/2011
Dinamitzador/a sociocultural
L’Ajuntament de Figaró-Montmany precisa pel pla
d’ocupació “Treball als barris 2011” personal de
dinamització sociocultural
Requisits:
- Dirigit a aturats/des inscrits com a demandants
d’ocupació a la OTG
- Titulació de grau mig o superior
- Es valorarà formació i/o experiència en l’àmbit
sociocultural o de serveis a les persones
- Coneixement d’eines informàtiques a nivell d’usuari
- Domini de la llengua catalana i preferiblement
coneixements de l’entorn
S’ofereix:
- 6 mesos de contracte
Interessats/des: presentar els CV a l’Ajuntament de
Figaró-Montmany
DATA LÍMIT: 23/12/2011
MOLTA SORT!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada