27 de jul. 2011

FotoReportatge Denúncia

BASES DEL CONCURS “FOTOREPORTATGE DENÚNCIA”

  1. OBJECTE DEL CONCURS

Fomentar tant la participació, la creativitat i el pensament crític dels joves del municipi.

Oferir nous espais d’expressió tant personal com artística.

Crear un vincle amb la comunitat tot compartint experiències personals a través de la fotografia.

  1. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS

Aquesta iniciativa neix de l’equip de treball de l’Espai Jove Martorelles i esdevé una eina de participació, cooperació, creativitat, responsabilitat i creació del sentit de pertinença, elements clau de la nostra metodologia de treball.

  1. TIPUS DE CONCURS

El concurs té com a finalitat, a més a més de la participació directa dels joves, la creació d’una exposició fotogràfica a partir de les obres presentades pels participants.

Aquestes fotografies han d’estar realitzades durant l’estiu del 2011 i han de mostrar un fet, acció, situació... que pugui esdevenir objecte de denúncia social (malestar social, exclusió, delictes mediambientals, desigualtat, pobresa, injustícies, faltes de respecte, abús de poder...)

Les obres han de ser originals i inèdites. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

  1. PARTICIPANTS

Hi podran participar tots els habitants de Martorelles (i rodalies) d’edats compreses entre els 14 i els 35 anys.

  1. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

Les fotografies podran ser realitzades i presentades en qualsevol color.

La impressió haurà d’efectuar-se en paper fotogràfic i haurà de tenir un tamany entre 30 x 40 i 30 x 45 (preferiblement en format cartró ploma o bé enmarcat). Caldrà presentar-la també en format digital. La fotografia haurà d’anar acompañada d’un text on s’expliqui el fet denunciable, el lloc i la data de realització.

Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també haurà de constar a l’anvers de l’original, i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon, i el correu electrònic. Les autores i autors podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
Els originals s’hauran de lliurar a l’Espai Jove Martorelles, ubicat a la Masia de Carrancà, de dilluns a divendres, de les 17.30 a 21.30 hores i dimecres i dijous de 09.00 a 14.00 hores.

  1. TERMINIS

Amb l’objectiu d’inaugurar l’exposició fotogràfica a l’últim acte de la Festa Major d’enguany, el Sopar de Germanor de les Colles, la data límit de lliurament de les obres serà el dimarts13 de setembre a les 21.30 hores.

  1. JURAT

El jurat estarà format pel Regidor de Cultura i Joventut, Marc Candela i Callado, la professora dels cursets de fotografia de l’Espai Jove, professional i entesa en la matèria, la Sonia Villegas i dos responsables del recurs.
El jurat farà una primera selecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

  1. CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat es reunirà el dimecres 14 de setembre a les 12.00. El veredicte es donarà a conèixer el dissabte 17 de setembre, juntament amb el lliuament del premi, a les 21.00 hores, davant de l’Espai Jove, al pati de la Masia.

  1. PREMI

El premi consisteix en l’accés gratuït a un dels cursets de fotografia impartits a l’Espai Jove ( a triar en funció de les dates i l’oferta: iniciació, retoc fotogràfic, fotografia creativa, etc...) I la públicació de l’obra a la revista local, el mirall.

A més a més, tots els participants podran fer ús d’un descompte del 20% al matricular-se en qualsevol dels cursets i tallers de l’Espai Jove.

El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

  1. ALTRES

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
L’atorgament del premi comporta que l’autor de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva a l'Ajuntament de Martorelles tots els drets d’explotació sobre aquesta, inclosos entre d’altres els drets de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital, o de qualsevol altra índole; distribució en qualsevol format o suport i canal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada