23 de març 2010

OFERTES DE FEINA

La Fundació Privada Vallés Oriental, cerca
CUIDADORS/ES NOVA LLAR RESIDENCIA JAUME ANFRUNS I JANER
(Santa Eulàlia de Ronçana)
Responsabilitats:Seran responsables de cobrir les necessitats assistencials i educatives
dels usuaris de la Llar Residència, procurant la màxima integració i adaptació.
Tasques: Tasca assistencial: fer el menjar; tenir cura de l’ordre i neteja de la llar; dur
control mèdic; responsabilitzar-se de totes les activitats corresponents a la vida quotidiana
a la llar.
Tasca educativa: tenir cura de les necessitats emocionals i afectives; potenciar
capacitats i actituds i estimular la capacitat d’iniciativa, d’aprenentatge i de col·laboració;
donar compliment als objectius de cada usuari pautats en el seu programa individual;
participar activament en les reunions de la llar.
Formació: Cicle formatiu grau mitjà o superior branca sanitària.
Experiència: Valorable experiència en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual,
realitzant funcions similars a les descrites.
Horaris: De dilluns a divendres (matí i tarda) // Torns de cap de setmana i festius.
Retribució: De dilluns a divendres (matí i tarda): 16.524,98 brut/any
Torns de cap de setmana i festius: 15.452,08 brut/any
Aptituds personals:
• Responsabilitat.
• Dinamitzadora i receptiva.
• Comunicativa.
• Capacitat de reacció davant dificultats i canvis.
• Actitud positiva i ganes d’aprendre.
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 18.04.2010:
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
Departament de Recursos Humans
Ctra. de Valldoriolf s/n - 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
e-mail: habitatge@fvo.cat
TÈCNIC/A PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI SOCIAL
Realització de l’estudi de la població receptora d'aliments al municipi de Badalona.
Les tasques i funcions a desenvolupar són:
- Conèixer la gestió d’entitats i serveis implicats en la valoració i repartiment d’aliments,
- Elaboració d’una fitxa personal i familiar de recollida d’informació de les persones
sol.licitants i receptores d’aliments,
- Realitzar entrevistes individualitzades per recollir la informació de les persones usuàries,
- Establir els barems econòmics i socials relatius als criteris d’accés o denegació del recurs
alimentari,
- Elaboració d’una base de dades informatitzada on es reculli la informació de la població
receptora d’aliments,
- Elaborar el document i/o informe final de l’estudi realitzat.
Requisits: Experiència en gestió de projectes i/o estudis de tipus social.
Formació requerida: Diplomat/da en ciències socials.
Es valorarà tenir experiència laboral d’un any (mínim) en la realització d’estudis socials i
experiència amb col.lectius vulnerables.
Data d’incorporació: 6 d’abril del 2010
Durada del contracte: 4 mesos
Jornada laboral: Completa
Horari setmanal: De dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 15 a 19 h. i divendres (a
concretar).
Adreça i població del lloc de treball:
C/ Barcelona, 48 - Badalona
Coneixements d’informàtica: Bon coneixement de Paquet Office
Idiomes: Català i castellà: entès, parlat i escrit. Es valorarà tenir coneixements d’àrab,
urdú, anglès i/o francès
Altres coneixements i/o habilitats del candidat/ta: Es valorarà tenir competències
professionals com l’empatia, l'assertivitat, l'escolta activa, habilitats comunicatives i
relacionals i experiència en formació amb col.lectius vulnerables.
El termini per fer arribar el currículum vitae és el dilluns, 29 de març
per correu electrònic a l’adreça intervenciosocial.bcnnord@creuroja.org
(o per fax al número 93.464.50.01).Gabinet de psicopedagògic Moebius cerca
LOGOPEDA
Horari flexible i a concretar amb l'empresa
Zona de treball: Les Franqueses del Vallès
Requisits: Diplomatura en logopèdia, es valorarà estudis post
llicenciatura
Imprescindible experiència
Disponibilitat a treballar amb infants, adults i gent gran.
Interessats/des trucar per telèfon al 606 608 128
persona de contacte Santiago
Referència: logopedaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada